Faktura-Info

IBAN: SE08 8000 0821 4994 3510 4329
BIC/SWIFT : SWEDSESS
BankGiro OCR: 5792-6719
BankGiro Meddelande/Message: 388-6157

Kostnader 23/24
Vattenkostnad                   1918:- inkl moms.
Arrende inkl vatten          9307:- inkl moms.

Vattenavgift/Arrendeavgift betalas en gång om året. Betald faktura gäller ett år, 1 Juni - 31 Maj.
Vi skickar ut faktura i början av Maj och fakturan har sista betalningsdatum 31 Maj.
Vid fastighetsförsäljningar under året regleras kostnaderna mellan säljare & köpare.
Tänk på att du som ny arendator måste ha ett giltigt arendekontrakt utfärdat av Ulf Malmgren AB.

Indexberäkning ser ut enligt nedan bifogad fil. Det medföljer inbetalningskort.

 

OBS!
Tänk på att meddela ny ägare om du sålt din stuga.