1. När ska hyran betalas?

Din hyra ska betalas förskottsvis varje månad. Sista betalningsdag är den sista vardagen i månaden.

2. Jag har mycket utgifter denna månaden, kan jag få anstånd med hyran till nästa månad?

Nej, vi lämnar inga anstånd. Hyran ska prioriteras.

3. Finns det möjlighet att delbetala en hyra?

Endast om det sker ett byte mellan våra lägenheter och det i ett sådant fall blir dubbel hyra.

4. Jag är intresserad av att betala hyran via autogiro, hur gör jag?

Hör av dig till vårt kontor via telefon eller e-mail så skickar vi en blankett till dig.
När autogirot är anmält dras pengarna natten till den förste i varje månad. Tänk på att hålla koll så att hela beloppet finns tillgängligt på kontot. Autogirot gör inga delbetalningar.

5. Vad händer om jag inte betalar hyran?

Efter cirka 5-8 dagar får du en påminnelse om att hyran är obetald, 50 kronor påminnelseavgift tillkommer. Skulle du ändå inte betala kommer vi att skicka ett inkassokrav vilket innebär att en inkassokostnad på 160 kronor tillkommer. Om hyran ändå inte betalas lämnas en ansökan om betalningsföreläggande och begäran om avhysning till Kronofogdemyndigheten.

6. Jag har slarvat bort min hyresavi. Vad anger jag för OCR-Nummer?

Har du kvar avier från tidigare hyresbetalning kan du använda ett gammalt OCR-nummer.
Alternativt betalar Lägenhetsinnehavare på BG 388-6132
                            Lokalinnehavare på BG 388-6157
Märk betalningen med namn eller lägenhetsnummer.

7. Vad händer om jag betalar hyran för sent?

Du blir debiterad påminnelseavgift och/eller inkassoavgift samt räntekostnad.
Om du återkommande, trots påminnelser, betalar hyran för sent riskerar du att ditt hyresavtal sägs upp till det månadsskifte som inträffar 3 månader efter uppsägningen.