Hyresregler.

Uppsägning av lägenhet.

För bostadslägenheter gäller 3 månaders uppsägningstid.
Detta betyder att lägenheten sägs upp till det månadsskifte som inträffar efter 3 hela kalendermånader efter uppsägningsdagen. Om uppsägningen är Malmgren Bostad tillhanda exempelvis den 28 januari så blir uppsägningstiden Feb,Mars,April och lägenheten ska lämnas i slutet på april. Hör av dig till kontoret för bokning av besiktningstid när lägenheten är flyttstädad.
Notera att uppsägningstiden gäller även om du ska flytta till en ny lägenhet hos Malmgren Bostad och att du då kan få betala en eller flera dubbla hyror.

Husdjur i lägenhet.

Det är tillåtet att i rimlig omfattning ha husdjur i lägenheten. Husdjur får inte hållas i lägenheten om det stör dina grannar. Inom fastighetens närområde ska hundar hållas kopplade. Rastning är naturligtvis inte tillåtet inom fastighetens grönområde.
Skador uppkomna på lägenheten pga. ditt husdjur debiteras när du flyttar ut. 

Försäkringar.

Malmgren Bostads försäkringar täcker inte förluster av bohag eller andra personliga tillhörigheter i händelse av olycka. Är du eller någon i familjen vållande till brand eller annan skada på fastigheten kan du bli ersättningsskyldig. En bra hemförsäkring täcker många olika skador men också t.ex. om ditt kylskåp går sönder och maten blir förstörd. 
Det är därför alltid bra att ha en hemförsäkring som hjälper dig vid skador och olyckor.

Hyresbetalning.

Hyran betalas alltid i förskott, senast sista vardagen i varje månad. Vi delar ut inbetalningsavier i din postlåda omkring den 20:e varje månad. Hyran måste betalas, även om du inte fått någon avi. Har du inte fått någon avi går det bra att betala med tidigare avi förutsatt att hyran inte har ändrats. 

Service.

Som hyresgäst är du enligt hyresgäst skyldig att rapportera fel i lägenhet. Här finner du kontaktuppgifter som gäller vid felanmälan. 
Tänk på att rapportera felet omgående då det uppdagas. Vänta inte att anmäla ett begynnande stopp i avlopp, desto tidigare vi får reda på felet desto lättare blir det att åtgärda och det gynnar dig som hyresgäst. När du felanmäler är vi tacksamma om du uppger om vi får lov att använda huvudnyckel och laga felet även om ingen skulle vara hemma vid tiden för besöket. Vi går endast in i lägenheten efter överenskommelse och meddelar alltid tidpunkt för åtgärdan. Lås inte med ditt övre lås på dörren om vi ska använda huvudnyckel. 
Vi prioriterar felanmälningar efter hur akuta de är.  

 

Andrahandsuthyrning.

Du får inte hyra ut lägenheten i andra hand utan hyresvärdens tillstånd. Det ska vara starka skäl för att vi ska godkänna uthyrningen. Tänk på att du som kontraksinnehavare är ansvarig för lägenheten trots att du inte bor där.