Vi har för närvarande 155 lägenheter i vårt bestånd på orterna Höör, Hörby
samt Tyringe.
Samtliga bostadsfastigheter är byggda mellan 1988-1992 av Solhus AB.
Vi har alltså planerat och byggt fastigheterna själva vilket gör att vi har god kunskap
om varje enskild fastighet.