Vattenprover - Hos användare & vattenverk.

Här kan du se aktuella provtagningar av vattnet vi levererar till Stugbyn. Analysprover tas i vattenverket men även ute hos användare. Vi byter provtagningsplats varje gång.
Vattenproverna analyseras av Synlab AB