Regler att följa i Funderset. Vattenanvändning & Arrende.

Folkmängden varierar väldigt mellan vinter och vår/sommar i funderset. Detta gör att vattnet ibland står stilla längre tider på vintern. Skulle vattnet vara missfärgad har det stått stilla en längre tid och missfärgningen försvinner om du spolar en stund. Vattnet vi levererar till Fundersets boende kommer från två olika brunnsborror. Vatten kan idag vara en bristvara på många olika ställe i skåne då grundvattnet sjunker till väldigt låga nivåer vid sommar och vår. Därför är det viktigt att tänka på följande:

1. Bevattning är förbjudet året om. Till bevattning ska regnvatten användas. 
2. Vattnet får endast användas till vardagsbehov.
3. Det är förbjudet att fylla pooler och andra vattenkrävande anordningar med vatten från vattenverket.
4. Stugägare ansvarar för ledningar från tomtgränsen till stugan, så även eventuell servisventil. Vid byte av servisventil skall detta göras med allra minsta tidsåtgång.
5. Vid försäljning av stuga skall ny ägare meddelas till UMAB. Kostnader för vatten/arrende görs upp mellan köpare & säljare i likvidavräkningen. Har du köpt en stuga på en arrendetomt måste ett arrendeavtal upprättas. Tag kontakt med UMAB för vidare information.


Felanmälan rings in till kontoret på 0413-24110 8.00-11.00. (journummer 0733-840 777) 
Vi prioriterar alltid ärende gällande driftstopp i vattenanläggningen.