Fjärrvärmeavbrott Höör

Följ länken för information angående driftstopp på fjärrvärmen i Höör.
https://solorbioenergi.se/driftinformation/