Driftinformation Musikantvägen Karlslund.

Under Vecka 2 och eventuellt Vecka 3 kommer vi att utföra underhållsarbete på värmesystemet. Detta innebär att vi kommer stänga värmen kortare stunder under arbetstid.
Rörmokare kommer byta fördelningsventiler så att vi kan justera värmen lättare mellan husen. På så vis uppnår vi jämnare temperatur mellan de tre husen och vår förhoppning är att samtliga lägenheter skall få en jämn temperatur mellan 20-22 grader.
För att värmesystemet skall fungera så bra som möjligt så bör samtliga elements termostater stå på max värme. Vi påminner också om att det endast är tillåtet att vädra genom att öppna fönster en kortare tid. Lägenheterna har ventilation och tycker man att luften snabbt blir dålig kan det vara dags att tvätta filterna i fläktaggregatet ovanför spisen.

Mvh Malmgren Bostad AB