loading...

2020-02-19  Ny Bergvärmeanläggning Karlslund

Malmgren Bostad kommer att satsa på ny uppvärmning av de tre huskropparna på Karlslundsområdet.
Tillsammans med huvudentreprenören Nyhléns Styr & Reglerteknik installeras en  bergvärmeanläggning istället för dagens naturgaspannor. Detta kommer innebära en högre driftsäkerhet med ett uppkopplat system som larmar vid driftfel, jämnare temperaturer i lägenheterna med temperaturgivare i varje lägenhet samt mindre användning av fossila bränsle.
Vid installationen kommer det borras längs med Musikantvägen 2, 4, 6. Detta kommer innebära en del störningsmoment under arbetstid för boende, men också reducerat antal parkeringsplatser under entreprenaden, men vi hoppas på förståelse för detta.

Övriga underentreprenörer är:
Arvidssons Elektriska AB
Roland Johanssons Rörservice AB
Thermia
Jerrys Brunnsborrningar AB.


Malmgren Bostad AB

Johan Malmgren
johan.malmgren@umab.se

 

Om oss

Malmgren Bostad AB äger och förvaltar egna fastigheter i mellanskåne. Förnärvarande förvaltas 182 lägenheter & ca 27 lokaler på orterna Höör,Hörby & Tyringe.

Vi söker nya fastigheter att
förvalta & utveckla

Tveka inte att höra av dig om du har en fastighet du tänkt avyttra. Stort eller litet spelar ingen roll. Vi är intresserade av både bebyggda och obebyggda fastigheter.