Faktura-Info

IBAN: SE08 8000 0821 4994 3510 4329
BIC/SWIFT : SWEDSESS
BankGiro OCR: 5792-6719
BankGiro Meddelande: 388-6132

Kostnader 20/21
Vattenkostnad                   1630:- inkl moms.
Arrende inkl vatten          8085:- inkl moms.

Vattenavgift/Arrendeavgift betalas en gång om året. Betald faktura gäller ett år, 1 Juni - 31 Maj.
Vi skickar ut faktura i början av Maj och fakturan har sista betalningsdatum 31 Maj.
Vid fastighetsförsäljningar under året regleras kostnaderna mellan säljare & köpare.
Tänk på att du som ny arendator måste ha ett giltigt arendekontrakt utfärdat av Ulf Malmgren AB.

Faktura & indexberäkning ser ut enligt nedan bifogad fil. Det medföljer inbetalningskort.

 

OBS!
Tänk på att meddela ny ägare om du sålt din stuga.