En stor del av våra lägenheter har värmeåtervinning och mekanisk ventilation placerad i fläktskåpet i köket.
Den dagliga skötseln av ventilation ligger på hyresgästens ansvar.  D.v.s dammsugning och rengöring av filter. Skulle det vara något fel på anläggningen eller filterna behövs bytas så åtgärdar givetvis vi.
Ventilationen är viktig för hyresgästens välbefinnande och sköter man inte filterna regelbundet så kommer luften i lägenheten bli avsevärt mycket sämre samt att det så småningom kommer bildas en hinna av svart damm runt utblåsen i taken.
Nedan följer en guide för att få bästa luften i lägenheten.

1. Börja med att lokalisera de fyra sprintarna som håller fast luckan framför ventilationsaggregatet. Ta ut sprintarna och håll samtidigt i luckan. 

2.Ta bort köksluckan och öppna aggregatet på sidan till höger. Nu ser du fläktaggregatet. 
Här dammsugar du upp damm och svart sot ca var tredje månad.  Desto renare du har i lägenheten ju mer sällan behöver du dammsuga.  

3. Filterna sitter instuckna under kuben.