HYRESREGLER              FILTERBYTE                           

Ställ din fråga nedan så svarar vi så fort vi kan.

Nedan listar vi frekventa frågor.

Jag har gjort en intresseanmälan, När får jag erbjudande om lägenhet?
Svårt att säga. vi har ingen lägenhetskö, utan bara en intresseanmälan. Denna tittar vi på när vi får in en ledig lägenhet.  Ingen speciell hänsyn tas till när man gjorde sin intresseanmälan eller andra speciella omständigheter. Vill man byta lägenhet och redan bor hos oss, samt har skött sina åtagande mot Malmgren Bostad, kan man i vissa fall gå före.

Min hyresavi har kommit bort, hur betalar jag hyran?
Kontakta oss på 0413-24110 eller via mail info@umab.se så skickar vi en ny. Har man kvar en tidigare Avi och summan stämmer går det bra att använda den.

Hur lång uppsägningstid har jag?
3 Månader. Det finns undantag men i regel så är uppsägningstiden 3 månader från den sista dagen i månaden då uppsägningen kommit in.
Ett undantag är för dödsbo då uppsägningstiden endast är 1 månad. Räkna alltid med 3 månaders uppsägningstid även om ni avser att flytta ut tidigare.

Vad får jag ändra i lägenheten när det gäller tapeter, färg o.s.v?
Du får lov att bestämma färg och tapeter själv i din lägenhet förutsatt att jobbet görs fackmannamässigt. Dock finns det regler för hur starka färgerna får vara. Vid utflytt skall en tid för besiktning bokas då vi bestämmer om målningen/tapetseringen behövs återställas eller att vi godkänner utförandet till nästa hyresgäst. Rådgör alltid med oss först innan arbetet sätts igång.
 
Får jag montera persienner, byta golv eller sätta in diskmaskin?
Du får lov att sätta in persienner om de inte monteras på ett sätt som kan skada fönstret. Det ska även gå att återställa annars måste persiennerna sitta kvar.
Du får lov att lägga in golv om det görs på ett fackmannamässigt sätt och inte sänker värdet på lägenheten. Men du får inte riva ut ett befintligt golv utan medgivande från oss innan. Du ska också vara beredd på att återställa golvet om vi inte godkänner materialvalet eller kvalitén på golvet.
Diskmaskin måste monteras av fackman och arbetet ska kontrolleras av oss efter det är färdigt.

Får jag sätta upp vägg-tv i min lägenhet?
Ja, om monteringen görs fackmannamässigt. Du måste återställa plugghålen då det av en vägg-tv bildas många stora hål på liten yta, så kallat "onormalt slitage".
Använd ett bordsstativ på din tv så slipper du skador på väggen.

Det är kallt ute och mina element är kalla!?
Värmen i huset styrs av termostater som slår ifrån värmen när önskad temperatur är nådd. Det kan därför uppfattas som att om elementen är kalla så är det kallt i lägenheten. Men så är sällan fallet. Enligt hyreslagen ska det vara minst 18 grader i lägenheten. Malmgren Bostad strävar efter att hålla över 20 grader. 
Tänk på att inte möblera framför elementen eller luftutblåsen i lägenheten då det hindrar värmespridningen. Då kan det vara önskad temperatur i direkt närhet till elementen medans det i ute i rummet är ett par grader kallare.
 
Jag har tappat mina nycklar, hur gör jag nu?
Kontakta oss direkt och gör även en förlustanmälan hos polisen. Vi kommer att behöva byta låsen till vilket debiteras hyresgästen.
Du har oftast två lås på dörren eftersom du ska kunna låsa även om du gör av med en av nycklarna. 

Om något går sönder, vem betalar?
Vid onormalt slitage och vållande av skada är du enligt hyreslagen ersättningsskyldig. Du ansvarar även för skador som uppkommer genom att någon som tillhör hushållet eller gästar dig uppträtt vårdslöst eller försumligt. Har du inneboende eller till exempel externa hantverkare som orsakar skador i din lägenhet är även det ditt ansvar.

Vad är skillnaden mellan nätägare och elleverantör?
Nätägare är det företag som lägger elnätet och elledningarna i det området där du bor och som ansvarar för underhållet och servicen av dem. Det är nätägaren som ansvarar för att överföringen av elen som du köper av din elleverantör fungerar som den ska. Att byta nätägare är inte möjligt. Nätavgiften består bland annat av abonnemangsavgiften och överföringsavgiften (kostnad för att transportera elen).
Elleverantören är det företag som du köper din el ifrån. Din nätägare kan även i vissa fall vara din förvalda elleverantör innan du gjort ett eget val. Du är fri att byta elleverantör enligt eget val. Du är även geografiskt obunden, så du som bor i södra Sverige kan lika gärna köpa el från en elleverantör i norra Sverige och vice versa.

Jag ska adressändra, vilket lägenhetsnummer ska jag använda?
Du ska använda skatteverkets nummer när du skickar in din adressändring. Skatteverkets nummer är fyrsiffrigt t.ex. 1101. 
Numret står på lägenhetsdörrens karm.
Bor du i t.ex. en radhusfastighet där alla lägenheter har unika adresser finns inget lägenhetsnummer.