Funderset Fritidsby

Vattenläcka April-23

Vattenverket i Funderset har just nu onormalt hög förbrukning. Umab har åtgärdat en läcka redan men förbrukningen är fortfarande väldigt hög.
Vi ber samtliga stugägare att se över sina vattenavstängningar samt hålla utkik efter onormala vattensamlingar kring vägarna. 
Vattenverket fungerar som det ska just nu men vi ber samtliga boende att förbruka så lite vatten som möjligt för att inte tankarna ska tömmas. 
Hjälps alla åt att hålla nere förbrukningen så kommer vattenverket fungera under Påskledigheten. 
Det råder bevattningsförbud med vattenverkets vatten året om! 
mvh UMAB
Jourtelefon under påsken:  0733840777
 

Funderseds historia börjar 1963 när Erik Malmgren köpte en äldre gård med tillhörande mark som han sedan styckade av till arrendetomter. Hela området är ca 30 hektar varav ungefär hälften är tomtmark.
Idag finns det 118 tomter totalt och många av tomterna är utköpta.
UMAB levererar vatten till samtliga tomter genom ett vattenverk beläget vid infarten till Funderset. Vattnet kommer från två borror i området och filtrering och provtagningar görs regelbundet för att vattenkvaliteten ska vara god.
I menyn till höger finns det senaste provtagningsprotokollet att ladda ner.

 

Bild från http://www.fundersetsfritidsby.se
Bild från http://www.fundersetsfritidsby.se

Fylla pool?

Det råder bevattningsförbud i Funderset och det är absolut förbjudet att fylla pooler med vattenverkets dricksvatten.
Beställ vatten med tankbil från flexilast istället.
Flexilast hemsida.
info@flexilast.se

0413-682 00

 BEVATTNINGSFÖRBUD.
 

Det råder bevattningsförbud året om i Funderset Fritidsby.
Poolfyllnad, bevattning och andra vattenslukande aktiviteter räknas inte som vardagsbehov och är förbjudet. Ska bevattning i trädgård utföras skall detta göras med uppsamlat regnvatten. Använd en vattentunna och koppla till stuprören på din stuga.
Funderset är från starten utformad som en fritidsby med visstidsboende. Numera har användningen av stugorna ökat markant och många ägare bor året runt vilket gör att vattenanvändningen också ökat rejält.
Det finns två borrade brunnar som Umab levererar vatten ifrån och skulle dessa sina så kan vi inte leverera vatten till stugorna.


Irrigation ban reminder.
There is an irrigation ban all year round in Funderset Summer Village. Due to a lack of rain in the spring and already poorly replenished groundwater since the summer of 2018, we ask all landowners to use the water only for everyday needs. Pool filling and irrigation are not counted as everyday needs and are prohibited. If irrigation is to be done in the garden, this must be done with collected rainwater. Use a water barrel and connect to the downpipes on your cabin. Nowadays, the use of the cottages has increased significantly and many owners live all year round, which means that water use has also increased considerably. There are two wells drilled that Umab delivers water from, and if these are emptied, we cannot supply water to the cabins.

Dokumentation årlig inspektion Hörby Kommun 2022.